J Õ H V I    -    V I R U M A A    S Ü D A
üldinfo | võim | vaim | teenindus | tulevik | kaardid | interact |
kolmapäev 31. juuli 2002.Võim

Kuu sündmused
Õigusaktid
Blanketid
Volikogu ja valitsus
Volikogu juhatus
Volikogu koosseis
Volikogu komisjonid
Linnavalitsuse koosseis
Linnavalitsuse struktuur
Linnavalitsuse komisjonid
Linna asutuste palgaandmed
Kontaktandmed
Linnaasutused


Jõhvi Linnavolikogu komisjonid


EELARVEKOMISJON

ESIMEES: Viktor Nikolai
Mihhail Aleksejev
Allan Mänd
Inna Plotnikova
Tiiu Adamson
Kalju Pahka


REVISJONIKOMISJON

ESIMEES: Uno Sepp
Enn Loko
Ingrid Krajarenko


SOTSIAALKOMISJON

ESIMEES: Elle Seliverstova
Endel Paap
Villu Pung
Asta Mölder
Kristi Klaamann
Gale Popova


LINNAMAJANDUSKOMISJON

ESIMEES: Allan Mänd
Toomas Ziljov
Harry Heinrichsen
Priit-Aulis Kesler


HARIDUS-JA KULTUURIKOMISJON

ESIMEES: Kersti Võlu
Margarita Ostroumova
Aili Udaltsova
Tamara Põlevina
Priidik Kippar
Kristi Klaamann


ARENGU-JA ETTEVÕTLUSKOMISJON

ESIMEES: Sulev Reelo
Krista Lilleväli
Vallo Reimaa
Illar Kaasik
Vello Juhkov


TARBIJAKAITSEKOMISJON:

ESIMEES: Inna Plotnikova
Tiiu Adamson
Ülla Trofimova
Taimo Tooming
Asta Õilsalu
Aili Udaltsova

© Jõhvi Linnavalitsus 2001 | Keskväljak 1, tel. 033 70 524 | veeb: A. Pentel | külastus nr. 29613