J Õ H V I    -    V I R U M A A    S Ü D A
üldinfo | võim | vaim | teenindus | tulevik | kaardid | interact |
teisipäev 25. aprill 2006
Võim

Kuu sündmused
Õigusaktid
Blanketid
Volikogu ja valitsus
Volikogu koosseis
Volikogu komisjonid
Vallavalitsuse komisjonid
Ametnike palgaandmed
2005 eelarve
Aruanne (õigusaktid ja kirjavahetus 2005)
Kontaktandmed
Omavalitsuse asutused


JÕHVI VALLA VOLIKOGU JA VALLAVALITSUS

Aadress: Keskväljak 4, 41595, Jõhvi Ida-Viru maakond

Telefonid:+372 336 3741, +372 336 3750, fax +372 336 3751

E-mail: johvilv@johvilv.ee

VOLIKOGU

VALLAVALITSUS

© Jõhvi Linnavalitsus | Keskväljak 4, 41595, tel. 33 63741 | külastusi 262036

veeb: A. Pentel