J Õ H V I    -    V I R U M A A    S Ü D A
üldinfo | võim | vaim | teenindus | tulevik | kaardid | interact |
pühapäev 8. mai 2005
Üldinfo
Võim
Vaim
Teenindus
Tulevik
Kaardid
Interact


Rahvuslik koosseis seisuga 01.01.2001


Nr. rahvus arv
1 eestlane 3787
2 venelane 6733
3 valgevenelane 595
4 ukrainlane 439
5 soomlane 247
6 poolakas 56
7 leedulane 51
8 lätlane 34
9 sakslane 34
10 tatarlane 30
11 juut 22
13 armeenlane 24
14 karjalane 16
15 tshuvash; 9
16 mordvalane 8
17 azerbaidzhaanlaane 6
18 korealane 6
19 lesgiin 6
20 bulgaarlane 5
21 ingerlane 4
22 udmurt 4
23 kreeklane 3
24 mari 3
25 mustlane 3
26 bashkiirlane 2
27 grusiinlane 2
28 komi 2
29 usbekk 2
30 kasahh 1
31 moldaavlane 1
32 osseet 1
     
  märkimata 193
     
  kokku: 12329

© Jõhvi Linnavalitsus 2001 | Keskväljak 4, 41595, tel. 33 63741 | veeb: A. Pentel | külastus nr. 259543