J Õ H V I    -    V I R U M A A    S Ü D A
üldinfo | võim | vaim | teenindus | tulevik | kaardid | interact |
esmaspäev 14. oktoober 2002.Võim

Kuu sündmused
Õigusaktid
Blanketid
Volikogu ja valitsus
Volikogu juhatus
Volikogu koosseis
Volikogu komisjonid
Linnavalitsuse koosseis
Linnavalitsuse struktuur
Linnavalitsuse komisjonid
Linna asutuste palgaandmed
Kontaktandmed
Linnaasutused


JÕHVI LINNA ÕIGUSAKTID

  Areng  
   
  Avalik kord  

Linna üldplaneering | Linna arengukava | Arengukava muudatus (kultuurikeskus) | Lisa arengukava muudatuse juurde | Linna üldplaneeringu muudatuste kehtestamine | Arengukava muutmine (kultuurikeskus) | Lisa Kultuurikeskuse arengukava muutmise juurde

   

Heakorra eeskiri | Heakorra eeskirjaga seotud koormised | Reklaami paigaldamise kord


  Ehitus  
   
  Maksud  

Tallinn-Narva raudtee, Rakvere ja Jaama tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine | detailplaneeringu algatamine (Narva mnt. 22 ja 26 vaheline maa-ala) | Narva mnt. 46 kinnistu detailpalneeringu algatamine | Linda 15 kinnistu detailpalneeringu algatamine | Tallinn-Narva mnt., Rakvere, Ristiku ja A. H. Tammsaare tänavate vahelise maa-ala detailplaneeringu kehtestamine | Rakvere 42 detailplaneeringu algatamine | Mureli tänava piirkonna detailplaneeringu algatamine | Lääne 1B detailplaneeringu kehtestamine | Jaama 37 detailplaneeringu algatamine | Sompa 36 detailplaneeringu algatamine

   

Maamaks | Maamaksu soodustus | Jäätmekäitluse piirhind | Munitsipaallasteaedade toidu ja osaluse tasumise alused | Reklaami- ja kuulutusemaks


  Haridus  
   
  Sotsiaal  

Gümnaasiumi pedagoogide tasustamine | Munitsipaallasteaedades osalustasu ja toidukulu eest maksmise kord

   

Maamaksu soodustus | Toimetuleku toetuses eluaseme kulude arvutamine | Ühekordsete sotsiaaltoetuste maksmise kord


  Võim  
   
  Linna Põhimäärus  

Volikogu töökord | Linna eelarve 2002 | Linna kulud 2002 | Linna tulud 2002 | Eelarve tulude jaotus | Jõhvi Keskraamatukogu tasuliste teenuste hinnakirja kinnitamine | Jõhvi Linnavolikogu 20.04.2000.a. otsuse nr. 44 “Planeeringu ülevaatamine” p. 2.1. tühistamise kavatsusest | Jõhvi linna 2001. aasta kohaliku eelarve täitmise aruande kinnitamine | Kauplemislubade väljastamisega seonduvate õigusaktide tühistamine | Eluruumide erastamise kohustatud subjekti õigustest ja kohustustest | Linnavolikogu koosseisu liikmete arvu määramine, valimisringkonna moodustamine ja mandaatide arvu määramine | 2002 eelarve muutmine | Valimisjaoskondade moodustamine

   

I Üldsätted | II Piirid ja haldusjaotus | III Linnaelanikud | IV Volikogu | V Linnavalitsus | VI Majandus ja eelarve. Kohalikud maksud ja koormised | VII Jõhvi linna arengukava | VIII Linna õigusaktid | IX Jõhvi linna koostöö teiste omavalitsustega | X Riiklik järelvalave | XI Põhimääruse vastuvõtmine, kehtestamine ja muutmine

© Jõhvi Linnavalitsus 2001 | Keskväljak 1, tel. 033 70 524 | veeb: A. Pentel | külastus nr. 38479