J Õ H V I    -    V I R U M A A    S Ü D A
üldinfo | võim | vaim | teenindus | tulevik | kaardid | interact |
teisipäev 2. august 2005
Vaim


Haridus
Huviharidus
Lasteaiad
Kultuur
Kultuurisündmused
Religioon
Jõhvi hümn


Haridus ja huviharidus


Asutus Aadress Juhataja nimi Ametinimetus Telefon E-mail
Jõhvi Gümnaasium 41534, Jõhvi linn, Hariduse 5 Vallo Reimaa Direktor 33 95790 kool@johvig.edu.ee
Jõhvi Vene Gümnaasium 41536 Jõhvi linn, Narva mnt 16 Ingrid Krajerenko Direktor 33 52052  
Lasteaed "Kalevipoeg" 41534 Jõhvi linn, Hariduse 7 Krista Lilleväli Juhataja 3371751  
Lasteaed "Sipsik" 41535 Jõhvi linn, Narva mnt 21 Malle Malva Juhataja 33 52139  
Jõhvi Koolinoorte Maja 41533 Jõhvi linn, Kooli 2 Kersti Pärnamets Direktor 33 70301  
Jõhvi Kunstikool 41534 Jõhvi linn, Hariduse Mati Rautso Direktor direktor 33 25270
kantselei 33 25271
johvikk@hot.ee
Jõhvi Muusikakool 41502 Jõhvi linn, Keskväljak 8 Margit Raag Direktor 33 70559 johvimk@hot.ee
Jõhvi Spordikool 41535 Jõhvi linn, Narva mnt 21 Priit Käen Direktor 33 52141 priit@johvisport.ee
© Jõhvi Linnavalitsus 2001 | Keskväljak 4, 41595, tel. 33 63741 | veeb: A. Pentel | külastus nr. 231171