J Õ H V I    -    V I R U M A A    S Ü D A
üldinfo | võim | vaim | teenindus | tulevik | kaardid | interact |
reede 6. jaanuar 2006
Võim

Kuu sündmused
Õigusaktid
Blanketid
Volikogu ja valitsus
Volikogu koosseis
Volikogu komisjonid
Ametnike palgaandmed
2005 eelarve
Kontaktandmed
Omavalitsuse asutused


TERE TULEMAST JÕHVI KODULEHELE!
TEADAANNE

Seoses uue bussijaama ehitusega on alates 8. novembrist käesoleval aastal kaug- ja maakonnaliinide bussipeatus viidud Jõhvi turu juurest ajutiselt üle Jõhvi viadukti kõrval asuva parkla territooriumile.

Bussid saabuvad ja väljuvad uuest kohast kehtiva graafiku kohaselt.


Üldinfo Jõhvi kohta

Jõhvi linn on Eesti kirdepoolseima maakonna (Ida-Virumaa) keskus, mida riigi idapiirist lahutab vaid 50 kilomeetrit. Jõhvi asub kahe rahvusvahelise maantee, Tallinn - Narva ja Jõhvi - Tartu - Valga ristumiskohal. Linna läbib Tallinn - Narva raudtee, mida mööda kulgeb enamik Eesti raudteevedudest.

Soodsast asukohast tingitult on Jõhvi kujunenud Ida-Virumaa kaubandus- ja finantskeskuseks, mida iseloomustab hea infrastruktuur. Ettevõtluskliimat soodustab asjaolu, et enamik riiklikke regionaalseid keskasutusi paikneb Jõhvis või selle lähikonnas.

Jõhvis elab 7,6 ruutkilomeetri suurusel territooriumil 13000 elanikku, kellest 1/3 on eestlased ning ülejäänud esindavad enam kui 40 erinevat rahvust.

Ettevõtlikule inimesele pakub kiirestiarenev Jõhvi linn parimaid võimalusi eneseteostuseks.


© Jõhvi Linnavalitsus | Keskväljak 4, 41595, tel. 33 63741 | külastusi 267517

veeb: A. Pentel