J Õ H V I    -    V I R U M A A    S Ü D A
üldinfo | võim | vaim | teenindus | tulevik | kaardid | interact |
reede 10. veebruar 2006
Teenindus

Toitlustus
Majutus
Turismiinfo
Transport
Bensiinijaamad
Autoteenindus
Hädaabi


TERE TULEMAST JÕHVI KODULEHELE!
Teadmiseks Jõhvi valla ja vallasisese Jõhvi linna kohta

28. oktoobril 2005.a. kohaliku omavalitsuse valimiste tulemustel väljakuulutamisega moodustus Jõhvi linna ja Jõhvi valla ühinemisel uus omavalitsusüksus JÕHVI VALD. Jõhvi valla pindala on 11644 ha, sealhulgas vallasiseses Jõhvi linnas 760 ha. 1. jaanuari 2006.a. seisuga on Jõhvi vallas elanikke 13845, sealhulgas vallasiseses Jõhvi linnas 12111.

Alates 2. jaanuarist 2006.a. töötab uue Jõhvi valla ametiasutusena Jõhvi Vallavalitsus aadressil Keskväljak 4, 41595, Jõhvi valla vallasiseses Jõhvi linnas ja Jõhvi Vallavalitsuse teeninduspunkt, aadressil Tammiku alevik 1A, 41541 Jõhvi vald.

Kuni uue vallavalitsuse struktuuri ja koosseisude kinnitamiseni ühendatakse telefonikõned vajalike ametnike ja teenistujatega lauatelefonidelt Jõhvi linnas 33 63741 ja 33 63750 ning Tammiku alevikus asuvas teeninduspunktis 33 71780.

E-posti aadressid on Jõhvi linnas johvilv@johvilv.ee ja Tammiku alevikus johvivv@johvivv.ee. Veebilehe aadress on www.johvilv.ee


Antud telefonidelt antakse ka infot uue omavalitsusüksuse muudes küsimustes. Vallavalitsuse üldmobiiltelefon on 51 728276. Kõnedele vastavad ka vallavalitsuse ametnike endised telefonid Jõhvi linnas ja Tammiku alevikus.

Vallavanemaks on valitud Tauno Võhmar.
Vallavalitsuse liikmeteks ja abivallavanemateks on nimetatud:
Priit-Aulis Kesler (majandus)
Vello Juhkov (areng)
Kalmer Puul (haridus, kultuur, sport)
Aare Lehtpuu (maaelu)


Üldinfo Jõhvi kohta

Jõhvi linn on Eesti kirdepoolseima maakonna (Ida-Virumaa) keskus, mida riigi idapiirist lahutab vaid 50 kilomeetrit. Jõhvi asub kahe rahvusvahelise maantee, Tallinn - Narva ja Jõhvi - Tartu - Valga ristumiskohal. Linna läbib Tallinn - Narva raudtee, mida mööda kulgeb enamik Eesti raudteevedudest.

Soodsast asukohast tingitult on Jõhvi kujunenud Ida-Virumaa kaubandus- ja finantskeskuseks, mida iseloomustab hea infrastruktuur. Ettevõtluskliimat soodustab asjaolu, et enamik riiklikke regionaalseid keskasutusi paikneb Jõhvis või selle lähikonnas.

Ettevõtlikule inimesele pakub kiirestiarenev Jõhvi parimaid võimalusi eneseteostuseks.


© Jõhvi Linnavalitsus | Keskväljak 4, 41595, tel. 33 63741 | külastusi 280923

veeb: A. Pentel