J Õ H V I    -    V I R U M A A    S Ü D A
üldinfo | võim | vaim | teenindus | tulevik | kaardid | interact |
neljapäev 2. veebruar 2006
Rahavalik
Võim
Vaim
Teenindus
Tulevik
Kaardid
Interact


TERE TULEMAST JÕHVI KODULEHELE!
Jõhvi valla 2006. aasta eelarve 1. lugemine

Vallavolikogu eelnõud

Volikogu komisjonid

Volikogu liikmed

Koalitsioonilepe

Jõhvi vallavolikogu liikmete registreerimine

Valimistulemused

Rahvaküsitlus jäätmemajanduse kohta

Konkurss peaarhitekti ametikohale

Ametnike palgaandmed

2005 eelarve

Jõhvi linna ja valla ühinemine

Ülevaateseminar JÕHVI KINNISVARA TÄNA JA HOMME

Jõhvi jäätmehoolduseeskiri

Arengukava 2004-2007

Teadmiseks Jõhvi valla ja vallasisese Jõhvi linna kohta

28. oktoobril 2005.a. kohaliku omavalitsuse valimiste tulemustel väljakuulutamisega moodustus Jõhvi linna ja Jõhvi valla ühinemisel uus omavalitsusüksus JÕHVI VALD. Jõhvi valla pindala on 11644 ha, sealhulgas vallasiseses Jõhvi linnas 760 ha. 1. jaanuari 2006.a. seisuga on Jõhvi vallas elanikke 13845, sealhulgas vallasiseses Jõhvi linnas 12111.

Alates 2. jaanuarist 2006.a. töötab uue Jõhvi valla ametiasutusena Jõhvi Vallavalitsus aadressil Keskväljak 4, 41595, Jõhvi valla vallasiseses Jõhvi linnas ja Jõhvi Vallavalitsuse teeninduspunkt, aadressil Tammiku alevik 1A, 41541 Jõhvi vald.

Kuni uue vallavalitsuse struktuuri ja koosseisude kinnitamiseni ühendatakse telefonikõned vajalike ametnike ja teenistujatega lauatelefonidelt Jõhvi linnas  63741 ja  63750 ning Tammiku alevikus asuvas teeninduspunktis 33 71780.

E-posti aadressid on Jõhvi linnas johvilv@johvilv.ee ja Tammiku alevikus johvilv@johvivv.ee. Veebilehe aadress on www.johvilv.ee


Antud telefonidelt antakse ka infot uue omavalitsusüksuse muudes küsimustes. Vallavalitsuse üldmobiiltelefon on  728276. Kõnedele vastavad ka vallavalitsuse ametnike endised telefonid Jõhvi linnas ja Tammiku alevikus.

Vallavanemaks on valitud Tauno Võhmar.
Vallavalitsuse liikmeteks ja abivallavanemateks on nimetatud:
Priit (majandus)
Vello (areng)
Kalmer (haridus, kultuur, sport)
Aare (maaelu)


Üldinfo Jõhvi kohta

Jõhvi linn on Eesti kirdepoolseima maakonna (Ida-Virumaa) keskus, mida riigi idapiirist lahutab vaid 50 kilomeetrit. Jõhvi asub kahe rahvusvahelise maantee, Tallinn - Narva ja Jõhvi - Tartu - Valga ristumiskohal. Linna läbib Tallinn - Narva raudtee, mida mööda kulgeb enamik Eesti raudteevedudest.

Soodsast asukohast tingitult on Jõhvi kujunenud Ida-Virumaa kaubandus- ja finantskeskuseks, mida iseloomustab hea infrastruktuur. Ettevõtluskliimat soodustab asjaolu, et enamik riiklikke regionaalseid keskasutusi paikneb Jõhvis või selle lähikonnas.

Ettevõtlikule inimesele pakub kiirestiarenev Jõhvi parimaid võimalusi eneseteostuseks.


© Jõhvi Linnavalitsus | Keskväljak 4, 41595, tel. 63741 | külastusi 22278246

veeb: A. Pentel